Chai nhựa PE đựng mẫu miệng hẹp

Vui lòng liên hệ Hóa Việt để có giá tốt nhất.

Chai nhựa PE đựng mẫu miệng hẹp 50ml

Code: 11091

Chai nhựa PE đựng mẫu miệng hẹp 125ml

Code: 11092

Chai nhựa PE đựng mẫu miệng hẹp 250ml

Code: 11093

Chai nhựa PE đựng mẫu miệng hẹp 500ml

Code: 11094

Chai nhựa PE đựng mẫu miệng hẹp 1000ml

Code: 11095

Chai nhựa PE đựng mẫu miệng hẹp 2000ml

Code: 11096