Máy đo pH để bàn

Vui lòng liên hệ Hóa Việt để có giá tốt nhất.

Máy đo pH để bàn

+ Thông số đo
 Đo pH
 Đo mV
 Nhiệt độ

Sản phẩm liên quan