Chai đựng mẫu trắng nắp trắng, đệm PTFE/Silicone

Vui lòng liên hệ Hóa Việt để có giá tốt nhất.

Chai đựng mẫu trắng nắp trắng 20ml, đệm PTFE/Silicone 

Code 25024

Chai đựng mẫu trắng nắp trắng 30ml, đệm PTFE/Silicone 

Code 25030

Chai đựng mẫu trắng nắp trắng 40ml, đệm PTFE/Silicone 

Code 25036

Chai đựng mẫu trắng nắp trắng 60ml, đệm PTFE/Silicone 

Code 25040-N

Sản phẩm liên quan